Kết nối OAuth là gì và cách sử dụng nó

Nhiều người trong chúng ta tiếp xúc với OAuth khi duyệt web và hầu hết chúng ta thậm chí không biết về sự tồn...